Naše služby:

  • Vyhotovujeme úradné preklady z poľského jazyka do slovenského jazyka.
  • Vyhotovujeme úradné preklady zo slovenského jazyka do poľského jazyka.
  • Vyhotovujeme neúradné preklady z a do poľského jazyka.
  • Poradíme v prípade dokumentov potrebných pre účely uzatvorenia manželstva s občanom Poľskej republiky.

  • Ponúkame ubytovanie v krásnom prostredí Kysuckých Beskýd na usadlosti pod lesom.