Język polski - tłumaczenia
mgr inż. Ján Rebroš

Zapisany w rejestrze biegłych i tłumaczy przysięgłych, który prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej w dziedzinie język polski i język słowacki.

SINCE 1996