Adres:

Ján Rebroš

Podzávoz 1026, 022 01 Čadca

tel: +421 907 876 896

e-mail: jan@rebros.sk

www.rebros.sk

Firma:

Kapitál, spol. s r.o., Podzávoz 1026, 022 01 Čadca

REGON: 358 36 636

NIP UE: SK2021666317

tel: +421 907 876 896

tel: +421 915 740 199

e-mail: jan@rebros.sk

e-mail: maria.rebrosova@gmail.com

www.rebros.sk