Poľský jazyk - preklady
Mgr. Ing. Ján Rebroš

Prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk/ poľský jazyk.

SINCE 1996